Home > EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Buse Kolej’de yeni Çağ Robotları Üreten… Alternatif Enerji İle Çalışan Araçları Deneyimleyen İlkokul Öğrencileri…

Çocuklarımıza sunulan programlar, gelecek nesillerin yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi  bakımından son derce önemlidir.  Onların zihinsel süreçlerin kullanımını ön plana çıkarmalıdır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin çocuklarımızın hayatında önemi tartışılmazdır.
Çocuklarımıza zengin ve eğlenceli öğrenme olanakları tanıyarak kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmeleri için çalışıyoruz. Akademisyenlerin ve alanında uzman eğitimcilerin hazırlamış olduğu birbirinden farklı atölye programları ile öğrencilerimize çok yönlü etkinlikler sunuyoruz…

ÜSTÜN ZEKALI VE DAHİ ÇOCUK EĞİTİMLERİ

‘Üstün Yetenekli Çocuk Eğitimleri’ protokol yapılan üniversitelerin akademisyenleri ve uzman eğitmenler eşliğinde planlanarak okulumuz bünyesindeki tüm   öğrenciler ile buluşmaktadır.

Okulumuzda STEM uygulamalı programlar; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında çeşitli uygulamaları bünyesinde toplamaktadır. STEM eğitimleri tüm yaş guruplarındaki  (okul öncesi eğitimden doktora sonrası eğitimlere kadar) formel ve enformel eğitimleri kapsamaktadır.

Kodlama – Robotik – Hafıza teknikleri ve Mantık – Havacılık ve Model Uçak- Astrnomi- Arkeoloji ve Zooloji gibi birbirinden farklı ve özgün eğitimler ile;

  • Çocuklarımızın düşünme becerilerin geliştirmeleri,
  • Bağımsız düşünebilmeleri,
  • Daha fazla soru sormaları,
  • Bilme merak duymaları, yeni kavramlar öğrenmeleri,
  • Akıl yürütme ve matematiksel düşünme becerileri,
  • Bilimsel fikirlerini ortaya koymaları,
  • Sosyal bir ortamda sosyalleşmeleri,
  • Hem kişisel gelişim hem de eğitim disiplini kazanmaları,
  • Bilinçli gözlem yaparak keşfetmeleri desteklenmektedir.

İLETİŞİM ODAKLI YABANCI DİL EĞİTİMİ

Bilingual Eğitim Modeli ile hareket eden Buse Eğitim Kurumlarında Native speaker seviyesinde yerli ve yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil öğrenimi birebir iletişim, oyun, drama, şarkı, flashcard gibi birbirinden farklı ve etkili materyaller ile desteklenmektedir.  İngilizce eğitimin iletişim odaklı olması esastır. Çok dilli eğitimle çocuklarımız; daha çalışkan, kültürlerarası iletişimde daha başarılı ve kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak hayata hazırlanmaktadırlar.

Öğrencilerimiz İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi’ne bağlı ESOL kuruluşu tarafından hazırlanan ;   ‘Cambridge Young Learners English Tests’ (YLE)  sınavına hazırlanmaktadırlar.

Üst Düzey Düşünme Becerileri Programı kapsamında  deneysel fen bilgisi uygulamaları, proje geliştirme eğitimleri ve akıl oyunları ile çocuklarımızın görsel ve işitsel zeka, dikkat, hafıza, geometrik algılama akıl yürütme ve stratejik düşünme, problem çözme ve mantıksal ve matematiksel düşünme becerileri gibi alanlarda gelişimleri desteklenmektedir.

 YAŞAM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Buse Eğitim Kurumları’nda öğrencilerimiz disiplinler arası eğitim almaktadırlar. Kaba ve ince motor gelişimini destekleyen hayata hazırlık çalışmaları, mutfak etkinlikleri, meraklı bilim uygulamaları, tasarım çalışmaları, keşif aktiviteleri ve gezi gözlem etkinlikleri ile akademik alanda başarılara imza atmaktadırlar.

GÜZEL SANATLAR VE DRAMA-ORFF EĞİTİM PROGRAMI

DRAMA eğitimleri ile çocuklarımızın hayal gücünün desteklenmesi, utangaçlık sıkılganlık duygularından kurtulmaları, bedensel ve sözel olarak duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri hedeflenirken; ORFF derslerimiz ile çocuklarımıza bireysel hareket kaabiliyeterine uygun roller sunularak kabul duygusunu en içten şekilde yaşayabilmeleri temel alınmaktadır.

 GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

Her çocuk özeldir . Buse Okullarında öğrenciye görelik ilkesi ile çok yönlü sanatsal eğitim uygulamaları sunulmaktadır. Grup ve bireysel çalışmalar yapabilen çocuklarımızın bireysel yetenekleri geliştirirken, bu alanda yapılan sosyal etkinliklerle de onların sanatsal algı ve görgüleri desteklenmektedir.

Ebru, tezhip, çini gibi kültürel miraslarımızı sahiplenen Buse öğrencileri; sanatsal anlamda da çeşitli sergi ve ödüllü projelerde yer almaktadırlar.

HAREKET EĞİTİMİ İLE SAĞLIKLI VE FİZİKSEL GELİŞİM

Öğrencilerimizin ait olma ve paylaşma duygularını yaşayabilmeleri için oluşturduğumuz güvenli ortamda, çocuklarımızın temel gereksinimlerine cevap vermek adına çeşitli branşarda spor aktiviteleri ve klüp faaliyetleri düzenlenmektedir. Spor etkinliklerimiz ile çocuklarımızın yarışma, kazanma, kaybetme gibi olgularla baş etme kabiliyetlerinin desteklenmesi, hareket gücü ve yeteneklerini tanıması, sınaması ve geliştirmesini esas alınmaktadır.

 REHBERLİK – AİLE – OKUL İŞBİRLİĞİ

BUSE EĞİTİM KURUMLARI eğitim, öğretim ve hizmet süreçleri dijital ortamda takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Aile Katılım Etkinlikleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri , Çağın Anneleri Okulu ve bünyesinde barındırdığı  sayısız aktiviteleri ile aile-öğretmen işbirliği olanakları sunarak öğrencilerimizin bireysel gelişim takipleri yapılmaktadır.

……… Her çocuk yeteneklidir… Keşfedilmesi gerekir…….